top
dd

DECLARAȚIA ACORDULUI DE CLIENȚI

Informații privind declarația de consimțământ
Dragi clienți,
CINÉ GRAND este o companie mondială de film înființată în iunie 2010 de către profesioniștii din industria divertismentului cu mai mult de șase decenii de experiență în implementarea, dezvoltarea și gestionarea multiplexelor. CINE GRAND SRL este numele comercial al companiei romane care operează cinematografe în marile centre comerciale.
CINE GRAND SRL aplică o politică de abordare individuală în relațiile cu clienții, în funcție de interesele și nevoile unui anumit utilizator. În prezent, în conformitate cu cerințele din Legea Romana privind protecția datelor și Legea generală a UE privind protecția datelor, vă invităm să vă familiarizați cu Informațiile de prelucrare a datelor cu caracter personal care specifică modul în care sunt procesate datele dvs. și care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor personale (Informațiile de prelucrare a datelor personale sunt disponibile pe site-ul [link la Declarația de confidențialitate] sau pe hârtie, la adresa noastră de contact.
Dorim să primim acordul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. personale în scopurile specificate în această declarație, astfel încât să vă putem oferi produse și servicii adaptate nevoilor dumneavoastră.
Dorim să vă informăm despre dreptul dvs. de a vă retrage consimțământul.
Prin semnarea acestei Declarații de Conformitate, recunoașteți că datele dumneavoastră personale trimise de CINE GRAND SRL (sau de succesorii săi în drepturi) de către dvs. sau de către alți controlori de date cu caracter personal vor fi procesate pe suport de hârtie și / sau electronic în conformitate cu Prelucrarea Datelor Personale.
By signing this Declaration of Conformity, you acknowledge that your personal data sent by CINE GRAND SRL (or its successors in title) by you or by other personal data controllers will be processed on paper and / or electronically in accordance with Personal Data Processing.

CONSIMTAMANT


Numele, prenumele și prenumele:
Data nașterii:
Declar prin prezenta că îmi dau în mod voluntar datele mele personale CINE GRAND SRL și îmi dau consimțământul explicit, informat și lipsit de ambiguitate pentru CINE GRAND SRL. pentru a procesa datele mele personale în scopurile menționate în această Declarație de asigurare. Sunt conștient de faptul că, spunând "Da", sunt de acord să permită CINE GRAND SRL datele mele personale să fie prelucrate în următoarele scopuri:

Furnizarea de date personale către CINE GRAND SRL:

În scopul implementării contractelor de vânzare și livrare de bunuri și servicii: LA Salva: adresa de email NU număr telefon NU

Marketing direct al produselor și serviciilor furnizate de CINE GRAND SRL

Posibilitatea de a oferi bunuri și servicii, informații despre promoții, trimiterea de mesaje publicitare, felicitări, organizarea de loterii, anchete, în scopuri statistice, prin unul dintre următoarele canale: LA Salva: adresa de email NU sms-uri NU număr telefon NU
Confirm că înainte de semnarea acestei declarații de conformitate, am ajuns să cunosc informațiile de prelucrare a datelor personale ale CINE GRAND SRL. Am fost informat de CINE GRAND SRL că am dreptul în orice moment să retrag acest acord în legătură cu toate sau oricare dintre scopurile de mai sus prin semnarea unei declarații scrise la un birou al CINE GRAND SRL sau prin trimiterea acestuia din e-mailul prezentat în această declarație la adresa gabriel.grama@cinegrand.com Acest acord anulează toate consimțămintele mele anterioare în legătură cu prelucrarea datelor mele personale în scopurile menționate în această declarație.
Data:
Semnătura:

De acord Nu sunt de acord