Politica de Confidențialitate

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Dragi clienți,

Dorim să vă informăm că am luat măsurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale în mod legal, corect și transparent. Această declarație de confidențialitate explică scopurile și motivele legale pentru prelucrarea datelor dvs. personale.

Vă rugăm să citiți cu atenție această declarație de confidențialitate pentru a afla detalii despre modul de prelucrare a datelor dvs. personale în calitate de client, potențial client sau altă parte interesată. În ciuda scopurilor și a motivelor pentru prelucrarea datelor dvs. personale, le vom trata cu aceeași atenție. Această declarație de confidențialitate conține informații despre drepturile și căile de atac în conformitate cu legea aplicabilă.

Este posibil să modificăm din când în când această declarație de confidențialitate. Modificările vor fi eficiente în momentul publicării unei astfel de declarații de confidențialitate actualizate la: www.cineglobe.ro.

Mai multe informații despre legislația română privind protecția datelor cu caracter personal sunt disponibile pe site-ul Comisiei pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal: http://www.dataprotection.ro

 

1. Compania

 

CINE GRAND SRL este o societate cu răspundere limitată membră unică, înființată în conformitate cu legislația Romana, înregistrată la registrul cu Codul Unic de Identificare (CUI) RO30556122 cu sediul social în Str. Aurel Vlaicu nr. 107, Sector 2, Bucureștii (denumit în continuare "Cine Grand").

CINE GRAND SRL își desfășoară activitatea în strictă conformitate cu cerințele Legii privind protecția datelor personale și a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație din aceste date (Regulamentul general privind protecția datelor), pentru a asigura confidențialitatea și prelucrarea legală a datelor cu caracter personal ale clienților săi.

Cine Grand este o companie globală de film, înființată în iunie 2010 de către specialistul în industria de divertisment având peste șase decenii de experiență în execuția, operarea și gestionarea multiplexelor.

2. Detalii de contact

În cazul în care aveți întrebări legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la: gabriel.grama@cinegrand.com SAU mobil: +40.742.355.450

3. Scopurile procesării datelor cu caracter personal Datele personale colectate

de Cine Grand pot fi prelucrate în scopuri diferite și din motive legitime diferite, după cum urmează:
3.1. Scopuri, în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe obligații legale:
a. Regulamentele și rapoartele guvernamentale - pentru impozitarea bazată pe cerințele Legii contabilității.
3.2. Scopuri, în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract
a. Încheierea contractelor și îndeplinirea obligațiilor contractuale de către Cine Grand la cererea persoanelor fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate - pentru a încheia un contract de vânzare cu un client și pentru a executa contractul prin livrarea produselor achiziționate de client, Cine Grand trebuie să aibă datele personale specifice ale clientului (de exemplu, numele complet, adresa, datele de contact). Este posibil ca Cine Grand să solicite informații suplimentare, în funcție de caracterul serviciilor care fac parte din contract.
b. Utilizarea produsului / serviciului - Cine Grand procesează datele personale ale clienților prin diversele canale, în scopul asigurării utilizării produselor și serviciilor achiziționate (de exemplu, datele privind procesele pentru o reclamație privind garanția).
3.3. Scopuri, în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe acordul clientului
a. Marketingul direct al produselor furnizate de Cine Grand: Oferirea de produse oferite de Cine Grand, precum și participarea la sondaje privind produsele și serviciile oferite prin intermediul oricăruia dintre canale incl. magazine, e-mail, SMS, telefon, canale online și programe de loialitate.
b. Marketing individual și personalizat și segmentare (profilare) în scopuri comerciale: Crearea profilurilor clienților pentru a oferi servicii și produse noi, mai bune, ținând cont de nevoile individuale ale clienților. Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentei clauze 3.3 va fi furnizat de către persoana vizată într-o Declarație specială a Clientului.
3.4. Scopuri, în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe protejarea intereselor legitime ale operatorului:
a. Trimiterea mesajelor de produs și de servicii - Cine Grand procesează date personale pentru a trimite mesaje pentru produsele și serviciile utilizate de client prin apeluri, e-mailuri, SMS-uri, scrisori etc. Mesajele se referă numai la produsele și serviciile utilizate deja de client ; mesajele nu urmăresc obiectivele de marketing și nici nu conțin oferte noi de servicii.
b. Litigii - Înființarea, exercitarea sau apărarea drepturilor Cine Grand - Cine Grand va procesa datele clientului pentru a-și apăra drepturile în procedurile judiciare / litigii, la soluționarea reclamațiilor cu ajutorul avocaților externi etc. Aceasta se referă la situații personale este procesată în legătură cu administrarea informațiilor legate de litigii, mandate judiciare, petiții și hotărâri judecătorești.
c. Responsabilitate internă, analiză și dezvoltare a produselor și serviciilor oferite - Cine Grand utilizează datele personale ale clienților săi pentru a-și îmbunătăți poziția pe piață oferind produse noi, mai bune și mai inovatoare.

4. Drepturile subiecților de date Toți subiecții datelor cu caracter personal au

dreptul cu următoarele drepturi și pot exercita oricare dintre acestea personal sau prin trimiterea unei scrisori sau a unui e-mail adresat: Administrator de birou, București, Bulevardul 1 DECEMBRIE 1918, nr 33A, Iris Titan Shopping Center, etajul 1, email: gabriel.grama@cinegrand.com.
a. Dreptul la acces - La cererea persoanei vizate, Cine Grand va furniza informații despre categoriile de date cu caracter personal care o privesc, care sunt colectate și prelucrate de acesta, precum și informații despre scopul prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt comunicate datele și sursele acestor date, cu excepția cazurilor în care datele au fost colectate direct de la persoana vizată.
b. Dreptul la rectificare, blocarea procesării (restricție și / sau ștergere) - La cererea persoanei vizate, Cine Grand va corecta, șterge sau bloca prelucrarea datelor cu caracter personal dacă există un caz în care prelucrarea nu este conformă cu prevederile legislației. În astfel de cazuri, Cine Grand va notifica tuturor părților terțe cărora le-au fost comunicate datele cu caracter personal cu privire la toate cazurile de rectificare, ștergere sau blocare a procesării datelor personale ale persoanei în cauză.
c. Dreptul la transferabilitatea datelor - Persoana vizată are dreptul de a solicita să primească datele personale referitoare la el, pe care le-a furnizat Cine Grand, într-un format utilizat în mod obișnuit, structurat și ușor de citit de către mașină, și are dreptul de a transmite / transfera aceste date unui alt Controlor fără împiedicarea de la Cine Grand ca operator de date cu caracter personal, căruia i-au fost furnizate datele, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul sau obligația contractuală sau prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează prin mijloace automate.
d. Dreptul de a obiecta - Persoana vizată are dreptul de a depune o obiecție la prelucrarea datelor sale cu caracter personal atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe interesele legitime ale operatorului. Cine Grand va lua în considerare obiecția în cel mai scurt timp posibil de a-l prezenta și va informa în scris părțile care a formulat obiecțiunea cu privire la avizul său. După examinarea obiecției, Cine Grand va întrerupe, în principiu, prelucrarea datelor personale ale persoanei și va informa toate părțile implicate, cărora le-au fost transferate datele, despre obiecția primită și despre măsurile luate pe baza acesteia. Cu toate acestea, în unele cazuri, Cine Grand ar putea avea motive legitime convingătoare să continue prelucrarea, chiar și după ce a fost primită o obiecție din partea persoanei vizate (de exemplu, în cazul procedurilor judiciare, a monitorizării fraudei etc.) În aceste cazuri, Cine Grand va a lua legătura cu persoana vizată care a depus obiecția pentru a clarifica motivele pentru care Cine Grand a continuat să își proceseze datele cu caracter personal.
e. Dreptul de a-si retrage consimțământul dat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile descrise în Declarația de aprobare. Retragerea poate fi depusă prin intermediul formularului Declarație.
f. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea care reglementează protecția datelor cu caracter personal - persoana vizată are dreptul să depună o plângere la Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva acțiunilor Cine Grand în legătură cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal. De fiecare dată când persoana vizată dorește să-și exercite drepturile, trebuie să furnizeze o descriere specifică și detaliată a solicitării. Cine Grand răspunde în mod corespunzător întrebărilor care conțin detalii suficiente. Pe baza drepturilor de exercitare, Cine Grand trebuie să verifice identitatea persoanelor vizate și, în acest scop, le poate cere să prezinte un act de identitate sau un alt document de identificare. Dacă doriți să primiți mai multe informații sau dacă nu sunteți de acord cu opinia Cine Grand, aveți dreptul să depuneți o plângere a Comisiei pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal la: http://www.dataprotection.ro.

5. Tipurile de date cu caracter personal prelucrate

Cine Grand poate procesa diferite tipuri de date personale referitoare la identitatea fizică, identitatea socială sau identitatea economică a subiecților datelor. Datele pot fi obținute de la persoana vizată, de la terțe părți sau pot fi create de Cine Grand în timpul deservirii clientului.
5.1. Cine Grand poate procesa diferite tipuri de date în funcție de scopul prelucrării, de exemplu:
a. pentru a vă identifica: numele, adresa curentă;
b. pentru a vă contacta: adresa de poștă electronică a adresei de e-mail.
5.2. Datele publice și datele obținute de la terți Cine Grand procesează uneori date publice, cum ar fi informații care fac obiectul unei obligații de dezvăluire, cum ar fi dacă sunteți numit în funcția de director sau procuror al companiei sau dacă dețineți o companie. Cine Grand poate, de asemenea, să primească date cu caracter personal prin intermediul unor terțe părți, de exemplu prin intermediul unor registre oficiale care poartă responsabilitatea de a colecta aceste informații în mod legal. Astfel de date publice și date obținute prin terțe părți pot fi relevante și utilizate în scopurile indicate de Cine Grand în această declarație de confidențialitate, pentru a verifica corectitudinea informațiilor din evidențele noastre și pentru a sprijini procesul de campanii de marketing directe sau indirecte.
5.3. Locația Dacă sunteți în căutarea unui magazin Cine Grand online, locația dvs. va fi utilizată pentru a găsi cel mai apropiat magazin. Acest lucru este posibil dacă v-ați dat acordul pentru locația dvs. pentru a fi accesată. Cine Grand solicită acest consimțământ dacă vizitați anumite pagini de pe site.
5.4. Imagini de la camerele de securitate Cine Grand poate folosi camere de supraveghere în și în jurul magazinelor în care operează. Cine Grand respectă regulile legale privind utilizarea camerelor de securitate. Dacă este prezentă o cameră de securitate, veți fi informat despre aceasta printr-o autocolantă vizibilă. Imaginile înregistrate de camerele de securitate în și în jurul magazinelor Cine Grand vor fi păstrate timp de maxim 1 (o) lună. Imaginile pot fi păstrate mai mult în cazul în care imaginile înregistrate sunt relevante ca dovadă a anumitor tranzacții sau a unei infracțiuni sau neplăceri ca dovadă a daunelor sau pentru a identifica un infractor, cineva care a tulburat pacea, un martor sau o victimă.

6. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele personale sunt prelucrate, în principal, de personalul Cine Grand. Prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi efectuată și de către alți prelucrători în legătură cu serviciile oferite Cine Grand. Toți acești procesatori au un contract valabil și obligatoriu pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, încheiat cu Cine Grand.
a. Controlorii de date cu caracter personal cărora Cine Grand le poate transfera datele personale includ: Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
b. Procesării de date cu caracter personal sunt Persoane fizice sau juridice, autorități publice, agenții sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.
c. Destinatarii din afara Spațiului Economic European (SEE) Unii dintre beneficiarii menționați mai sus pot fi situați în afara SEE. Cine Grand va transmite date cu caracter personal numai statelor care nu sunt membre ale SEE (țările terțe) în cazul în care există garanțiile necesare pentru protecția datelor cu caracter personal, conform legislației locale și europene, iar datele personale furnizate sunt protejate în mod adecvat în țara terță relevantă. Cine Grand va lua toate măsurile necesare pentru a vă proteja datele personale prin limitarea disponibilității sale către terțe părți din sau din afara SEE.

7. Durata păstrării datelor cu caracter

personal Cine Grand își păstrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în conformitate cu termenele limită de păstrare legală și atunci când nu sunt specificate - în conformitate cu regulile sale interne.
Durata generală a datelor cu caracter personal și păstrarea documentelor clienților / clienților potențiali, tranzacțiile și tranzacțiile este de cinci (5) ani după încheierea tranzacției și încheierea relației cu clientul.
Ori de câte ori Cine Grand este indicat în această Declarație de confidențialitate și în Declarația de aprobare a clientului, trebuie considerată compania CINE GRAND SRL și eventualii succesori în cazul în care compania își încetează existența.